Vzhľadom na to, čo sme všetci zažili za posledné viac ako 2 roky, existuje 5 trendov pre svet priemyselnej automatizácie.

Zmena využitia výroby
Za posledné dva roky sme zaznamenali všetko od nedostatku toaletného papiera až po nedostatok čipov pre polovodiče. Nedostatok čipov viedol k obrovskej diere v priemysle - od automobilov až po bielu techniku - všetci výrobcovia pociťujú tlak. Väčšina polovodičov na svete sa dnes vyrába v Číne a na Taiwane. Rastúci dopyt, ťažkosti v dodávateľskom reťazci a nedostatok surovín viedli k tomu, že čoraz viac výrobcov sa snaží premiestniť svoje prevádzky do Severnej Ameriky. Nedávna obchodná dohoda medzi USA, Mexikom a Kanadou ešte viac podporila výrobcov, aby presunuli svoje továrne späť do Severnej Ameriky.

Prestavba zvýši dopyt po automatizácii, pretože výrobcovia sú nútení zavádzať do výroby ďalšie procesy, aby zostali konkurencieschopní na trhu s lacnou pracovnou silou a nahradili nedostatok zamestnancov. Podľa nedávneho článku agentúry Reuters dosiahol predaj robotov v roku 2021 rekordnú úroveň, pretože čoraz viac výrobných spoločností sa snaží zvýšiť výrobu pomocou robotických technológií. Od januára do októbra bolo objednaných 29 000 robotov v hodnote 1,48 miliardy USD, čo je o 37 % viac ako v rovnakom období roku 2020.

Zvýšený dôraz na kybernetickú bezpečnosť

Správy o útokoch ransomvéru na americké podniky poukazujú na dôležitosť zvýšenia kybernetickej bezpečnosti. V minulom roku napadla spoločnosť Colonial Pipeline skupina ruských hackerov, ktorí využili sieť VPN používanú zamestnancami na vzdialený prístup do svojich systémov. Za výkupné boli zaplatené bitcoiny a odvtedy sú hackeri ešte odvážnejší a pokračujú v útokoch na infraštruktúru, výrobné zariadenia a dokonca aj na jednotlivcov. Spoločnosti preto čoraz viac potrebujú zaviesť silný a dynamický plán kybernetickej bezpečnosti na ochranu svojich aktív a činností.

Tradičné a aditívne technológie

V posledných rokoch 3D tlač dobyla svet. Vďaka zdokonaleniu nástrojov a materiálov prešla táto technológia od vzniku konceptu 3D tlače v 40. rokoch minulého storočia dlhú cestu. V súčasnosti sa 3D tlač uplatňuje v aditívnej výrobe, čo umožňuje rýchlejšie a presnejšie vytváranie prototypov priemyselných objektov. Keďže zoznam tlačiteľných materiálov vo všetkých oblastiach neustále rastie, podniky si musia položiť otázku, aký pomer tradičnej a aditívnej výroby je vhodný a ako rýchlo by mali integrovať nové technológie? Výrobcovia načúvacích prístrojov v USA prešli z tradičnej technológie na aditívnu výrobu za menej ako dva roky, čo umožnilo väčšiu flexibilitu výroby a prispôsobenie.   

Hodnota prediktívnej údržby

Prediktívna údržba sa používa už dlho, ale v posledných rokoch sa potreba zhromažďovať informácie o každom kroku priemyselného výrobného procesu výrazne zvýšila. Analyzuje sa každý krok na ceste vyrobeného výrobku. Snímače monitorujú vibrácie, teplotu, úroveň hluku a vlhkosti atď. s cieľom znížiť straty a plytvanie a zabezpečiť, aby linka pracovala s najvyššou účinnosťou.

Systémy monitorovania stavu informujú, keď sa blíži koniec životnosti ložísk alebo motorov.  Preč sú časy, keď bol technik vyslaný do výrobnej haly, aby vykonal plánovanú preventívnu údržbu motora len preto, že to predpisuje harmonogram. Vďaka možnosti monitorovať každý aspekt činnosti motora je teraz možné presne určiť, kedy motor zlyhá a kedy ho treba vymeniť. Tým sa znižuje pravdepodobnosť prestojov alebo zníženého výkonu linky a minimalizuje sa zníženie priepustnosti výroby.

Environmentálne udržateľné a zodpovedné spôsoby podnikania

Priemyselníci venujú ochrane životného prostredia oveľa väčšiu pozornosť ako pred 10 rokmi. Je to spôsobené najmä spotrebiteľskými zvyklosťami. Dnešní spotrebitelia s väčšou pravdepodobnosťou kupujú výrobky z udržateľných materiálov od spoľahlivých výrobcov, ktorí berú svoju zodpovednosť za životné prostredie vážne. Okrem tohto trendu povzbudzujú výrobcov k prechodu na ekologickejšie procesy aj rastúce ceny energie a iných zdrojov. Vzhľadom na celý životný cyklus výrobného procesu, samotný výrobok, ako aj zdroje a suroviny sa výrobcovia snažia minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie.

Budúcnosť priemyselnej automatizácie otvára v novom roku nové možnosti vývoja lepších procesov a výroby kvalitnejších výrobkov pre zákazníkov. S veľkým úsilím a trochou šťastia sa tieto trendy v roku 2022 stanú skutočnosťou a zlepšia spôsob, akým budeme pracovať a žiť v nasledujúcich rokoch.

 

Facebook TwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinPinterest Pin It