Mobilné roboty sú stroje, ktoré sú ovládané softvérom a používajú senzory a iné technológie na rozpoznávanie a navigáciu v prostredí. Mobilné roboty fungujú pomocou kombinácie umelej inteligencie (AI) a technických prvkov (nohy, podvozok, pásy).

Typy a klasifikácia mobilných robotov

V závislosti od prostredia, v ktorom pracujú, a od zariadenia na pohyb možno mobilné roboty klasifikovať dvoma spôsobmi. Príklady mobilných robotov pracujúcich v rôznych prostrediach zahŕňajú:

- Polárne roboty určené na pohyb po zľadovatenom a nerovnom teréne;

- Letecké roboty, nazývané aj drony alebo bezpilotné lietadlá

- pozemné alebo domáce roboty, nazývané aj pozemné vozidlá bez posádky, ktoré sa pohybujú po zemi alebo v interiéri

- podvodné roboty alebo autonómne podvodné vozidlá schopné samostatnej navigácie a pohybu

- mobilné roboty na prepravu materiálov, nástrojov a zariadení v pracovnom prostredí.

Mobilné roboty možno klasifikovať podľa ich mobilného zariadenia:

- nohy (ľudské alebo zvieracie);

- skladby;

- kolesá.

Existujú tiež dva typy mobilných robotov: autonómne a neautonómne alebo riadené.

Ovládané mobilné roboty potrebujú na svoj pohyb pokyny alebo navigačný systém. Autonómne mobilné roboty sa môžu pohybovať a analyzovať situáciu okolo seba bez akéhokoľvek vonkajšieho vedenia.

AMR sa od autonómne riadených vozidiel (AGV) líšia tým, že AMR môžu byť celkom nezávislé. Vozidlá AGV zvyčajne vyžadujú externé vedenie, ako sú magnetické pásky, drôty alebo senzory zabudované v podlahe, čo vytvára nepružný systém, ktorý je drahý a ťažko sa prispôsobuje potrebám. Cieľom AMR je prekonať tieto prekážky, pretože nepotrebujú externú kontrolu.

Funkčné vlastnosti mobilného robota

Každý mobilný robot využíva rôzne funkcie na optimalizáciu svojho výkonu pre konkrétne úlohy alebo ciele. Najčastejšie používané systémy priemyselných mobilných robotov však dnes musia mať niekoľko základných funkcií, ktoré musia byť prítomné. Medzi tieto funkcie patria:

- bezdrôtová výmena údajov

- integrované bezpečnostné prvky

- Softvér na simuláciu vozového parku

- Softvér na správu vozového parku

- Integrácia so softvérom riadiacej miestnosti spoločnosti.

Aplikácie a funkcie mobilných robotov

Medzi hlavné funkcie mobilného robota patrí schopnosť pohybovať sa a skúmať, prepravovať užitočný náklad alebo tovar prinášajúci príjem a vykonávať komplexné úlohy pomocou integrovaného systému, ako sú robotické ramená. 

Hoci je priemyselné využitie mobilných robotov populárne, predovšetkým v skladoch a distribučných centrách, ich funkčnosť sa môže uplatniť aj v hasičstve, medicíne, bezpečnosti a na osobné použitie. Medzi najčastejšie aplikácie mobilných robotov patrí aj prieskum oceánov a vesmíru a navigačné práce.

V súčasnosti sa mobilné roboty používajú v oblastiach, ako sú jadrové elektrárne, kde sú prítomné faktory ako vysoká radiácia, ktoré spôsobujú, že oblasť je príliš nebezpečná pre ľudskú kontrolu a inšpekciu. Vývojári modernej robotiky medzitým pracujú na robotoch, ktoré dokážu tolerovať vysokú úroveň žiarenia bez toho, aby to ovplyvnilo ich elektronické obvody.

Medzi ďalšie aplikácie mobilných robotov patria:

- prieskum oblastí na prítomnosť mín;

- oprava námorných plavidiel;

- Robotické psy alebo exoskelety na prepravu ťažkých predmetov pre armádu;

- maľovanie áut alebo iných predmetov;

- robotické ramená, ktoré pomáhajú chirurgom pri operáciách;

- výroba automatických protéz, ktoré napodobňujú prirodzené fungovanie tela, 

- hliadkovanie a monitorovanie aplikácií, ako je monitorovanie teploty a iných podmienok prostredia.

Roboty sa v súčasnosti používajú na priemyselné aj spotrebiteľské účely. Ich využitie sa zvyšuje s vývojom umelej inteligencie, senzorov, motorov a aktuátorov, ktoré rozpoznávajú a navigujú prostredie. Hoci roboty existujú už niekoľko desaťročí, ich popularita rastie spolu so zdokonaľovaním technológií.

 

Facebook TwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinPinterest Pin It