Automatizácia drží krok s časom. Na základe výrazného zvýšenia efektívnosti so zavedením automatických technológií neprestávajú vyvíjať a zlepšovať sa.

McKinsey poskytol výsledky nedávnej štúdie. Podľa toho 30% podnikateľov automatizovalo aspoň jeden zo svojich podnikov. 59% opýtaných ľudí uviedlo, že využilo funkcie automatizovanej technológie aspoň pre jednu obchodnú jednotku. 

Automatizácia dokázala pomôcť zlepšiť prevádzkovú efektívnosť pri znižovaní nákladov a zvyšovaní výnosov. Toto má výhodu mnohých aplikácií, ktoré prechádzajú cez viac vertikál. 

Sieťovo-autonómni roboti získali rozvoj automatizácie. Sú to vozidlá, ktoré nepotrebujú fyzickú kontrolu kvôli senzorom, ktoré reagujú na objekty nachádzajúce sa v ich ceste. Tieto zariadenia spĺňajú očakávania investorov a rýchlo sa vyplácajú. Stojí za zmienku, že automatizácia prinesie maximálny úžitok, keď spotrebiteľ presne vie, kde a ako ju môže nasadiť. Za týmto účelom stojí za to sa ponoriť do porozumenia niektorých úloh, ktoré sa dajú automatizovať. 

Tu je niekoľko možností zavedenia automatizačných technológií do vášho pracovného prostredia:

Výrobné zariadenie:

Automatizácia je dôležitá najmä vo veľkých výrobných zariadeniach, kde sa nepochybne opakuje veľa nebezpečných úloh. Aby ste minimalizovali riziko priemyselných zranení, musíte automatizovaným strojom poskytnúť prístup na vykonávanie opakujúcich sa akcií, napríklad kolaboratívne roboty. Často sú to títo roboti, ktorí začínajú proces automatizácie podniku a sú do neho uvedení ako prví. Napriek tomu môže mať aj takýto krok pozitívny dopad na podnikanie.

Okrem toho použitie robotov na presun materiálu v továrni môže tiež ušetriť veľa peňazí. Po automatizácii monotónnych opakujúcich sa akcií zmizne potreba prijatých zamestnancov, takže sa znížia aj náklady na vyplácanie miezd.  

Značná časť úmrtí sa stane v dôsledku pracovných úrazov v Európskej únii. Nebezpečenstvo predstavuje široké použitie ručných vysokozdvižných vozíkov v skladoch. 

Týmto tragickým udalostiam sa dá vyhnúť automatizáciou monotónnej, tvrdej a nebezpečnej práce. Produktivita práce sa zvýši, ak ju vykonávajú autonómne robotické stroje, ktoré 6-8-krát prevyšujú účinnosť vysokozdvižných vozíkov.

Pozrite sa na príklad zo skutočného sveta, ktorý dnes prináša do života budúce nápady.

Predstavte si: Automobilka v najlepšej hodnote požiadala o materiály, ktoré sú vo výrobnom závode na doplňovanie surovín. 

Uvedomujúc si riziko používania vysokozdvižných vozíkov sa automobilka rozhodla nahradiť ručné vysokozdvižné vozíky ťažnými vozidlami s vlastným dopravným systémom.

Táto náhrada bola nielen iniciatívou na zvýšenie bezpečnosti pri práci, ale aj na zlepšenie efektivity práce. Ťahače s prívesmi na prepravu materiálu dodávajú zásoby na dopravník včas. Počet dodávok na dopravníku je stanovený vopred. Autonómny traktor sa nastavuje na toto nastavenie pomocou zabudovaných senzorov, ktoré reagujú na určitú úroveň materiálov. Keď sa ich počet zníži na limit, signalizujú softvéru, že je čas na doplnenie zásob. Softvér potom pošle remorkér, aby vykonal túto misiu. 

Po príchode na miesto zarybnenia softvér upozorní zariadenie na vyloženie prázdnych kontajnerov na prívesy. Toto vykladanie sa vykonáva vďaka dopravnému systému s pohonom integrovaným do autonómneho nakladacieho a vykladacieho zariadenia.

Potom sa automatický stroj vráti do miesta výdaja materiálu a nahradí prázdne nádoby plnými. Táto akcia zahŕňa automatické prívesy a dopravníky. V tomto okamihu sa samotný traktor nabíja na svojej základni, kým nedostane signál na opätovné doplnenie zásob materiálu.

Výhody robotického remorkéra oproti bežnému vysokozdvižnému vozíku sú úplná autonómia od ľudskej kontroly a dvojnásobná účinnosť. Ťahač teda dokáže prepraviť naraz viac materiálov ako vysokozdvižný vozík. 

Vďaka tomu mohla automobilka umiestniť dvoch pracovníkov do inej oblasti, kde automatizácia nie je možná. Zároveň zdvojnásobil efektívnosť dodávky materiálu na dopravník. Je tiež potrebné poznamenať, že automatizované technológie eliminujú ľudský faktor a poskytujú 95% výkonu.

Prevádzka v skladoch a distribučných centrách

Pri použití ručných vysokozdvižných vozíkov existuje riziko poškodenia tovaru alebo materiálu pri preprave. To sa často stáva, keď človek vedie stroj. Vodič iba nevidí ani necíti náklad, ktorý ťahá za vysokozdvižný vozík. Existuje tiež možnosť nesprávneho umiestnenia produktu, čo povedie k zlyhaniu hlásenia a registrácie. Negatívne to ovplyvní efektívnosť skladu.

Neefektívnosť a neistotu práce je možné eliminovať iba vďaka jednej inovácii - automatizácii skladu.

Autonómnym riešením sa môže stať automatizovaný vysokozdvižný vozík, ktorý sa použije na naloženie materiálu na traktor s prívesom alebo niekoľkými prívesmi, ktoré budú schopné prepraviť 6 - 8 paliet naraz.

Ďalšou nepopierateľnou výhodou automatizovaného nakladača je, že môže ľahko vykladať palety na vysoké police a regály, ktoré sú pre ľudí fyzicky neprístupné.

Softvér AMR riadi všetky vyššie uvedené činnosti. Jeho charakteristickým rysom je, že môže riadiť vozidlá v skladoch a vytvárať tak individuálnu trasu v závislosti od úlohy, ktorú zariadenie vykonáva. Softvér okrem toho dokáže identifikovať nebezpečné prekážky na ceste a vytvoriť novú bezpečnú cestu.

Výhodou samostatného systému typu end-to-end sú nízke náklady a rovnaká funkčnosť ako tradičné automatizované systémy ukladania a načítania (ASRS). Splátka zároveň nezaberie veľa miesta. Preto je to ideálne riešenie vhodné aj pre najmenšie firmy. 

Tieto splátky sa vyplatia v krátkom čase, pretože eliminujú stratu času a vydávanie pokút za chyby pri prijatí tovaru do skladu.

Odťah materiálu je možný aj na veľké vzdialenosti. Nižšie si pozrite príklad zo skutočného života.

Globálny výrobca vonkajšieho náradia sa rozhodol vybudovať a vybaviť distribučné centrum, ktoré pomôže vylepšiť operácie vykládky a nakládky.

Spolu s tímom výrobca usúdil, že na prepravu materiálu cez trištvrte míle bude potrebné vozový park vysokozdvižného vozíka a niekoľko ďalších pracovníkov. Táto potreba však bola vylúčená, keď uvažovali o inštalácii autonómnych ťažných robotov. Účinnosť tohto systému okrem toho zvyšuje skutočnosť, že automatické nákladné vozidlá môžu pracovať aj po skončení pracovného dňa v distribučnom centre.

Autonómne traktory môžu tvoriť vlak štyroch prívesov. Tieto vlaky sú obzvlášť užitočné na prepravu veľkých nákladov, pretože prepravením až 8 paliet s hmotnosťou 10 000 libier hotového výrobku minimalizujú počet ciest a počet kilometrov najazdených za deň.

Hodnota autonómnych traktorov je daná aj skutočnosťou, že sa môžu zastaviť na žiadosť členov lineárnej skupiny. Týmto spôsobom sú členovia tímu schopní uľahčiť si prácu jednoduchým transportom surovín z oblasti dodávok do pracovnej skupiny bez nutnosti použitia špeciálneho remorkéra, ale s využitím pri plnení ďalších úloh pohybujúcich sa po jeho trase.

Pri rozumnom použití budete okamžite využívať výhody

Vďaka technologickému pokroku bola automatizácia skladov cenovo dostupnejšia. Teraz je možné do nich implementovať robotiku, ktorá nezmení infraštruktúru budovy a zároveň bude vykonávať veľa skladových úloh. Dnes je zavedenie robotov do skladu nielen uskutočniteľným cieľom, ale aj veľmi žiadaným cieľom!

Efektivitu podnikania je možné zvýšiť zavedením automatizovaných technológií. Nahradia personál v ťažkej, monotónnej a nebezpečnej práci a presmerujú ho na zložitejšie úlohy, ktoré robot nezvládne. Na základe vyššie uvedeného možno s istotou povedať, že váš podnik bude mať z automatizácie maximálny úžitok!

Facebook TwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinPinterest Pin It