Vo verejnej diskusii sa často objavujú sťažnosti na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a ohrozenie pracovných miest robotmi. Zdá sa, že je to rozpor, ktorý treba vyriešiť. Často diskutujeme o motivácii zákazníka pri kúpe robota. Čoraz viac sa mení.

Dôvod nákupu sa zmenil.

Pred desiatkami rokov sa klasický odberateľ robotov - automobilový priemysel - rozhodol pre priemyselnú robotiku z dôvodov nákladovej efektívnosti a kvality. S príchodom takzvaných cobotov bola spočiatku hlavným predajným argumentom aj doba návratnosti. V posledných rokoch je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov čoraz naliehavejší. Na nočnú zmenu nebol dostatok zamestnancov atď. Spoločnosť nemohla naplno využiť svoj predajný potenciál bez robotov, ale zvládla to aj bez nich.

Teraz zažívame takpovediac tretiu fázu: roboty chránia alebo zachraňujú obchodný model. To je veľmi zreteľné v oblasti stravovania. Rovnaká situácia sa čoraz viac prejavuje aj vo výrobnom sektore. Keďže zváračov je čoraz menej, pracovníci na výrobu plechov môžu čoraz častejšie pracovať len so zváracími robotmi. Roboty potom zabezpečujú pracovné miesta v administratíve a v iných priemyselných výrobách. Jednoducho povedané, bez robotov by dnes mnohé spoločnosti neexistovali v súčasnej podobe.

Robotickí opatrovatelia zabezpečia kvalitu života

Skupina United Robotics Group, ktorú vlastní nadácia Rourcauld Foundation, nedávno uviedla zaujímavý údaj: ak by nemohúci starší ľudia mohli vďaka robotike žiť aspoň o štyri mesiace dlhšie vo svojom bežnom prostredí, prinieslo by to úžitok nielen im, ale ušetrilo by to spoločnosti aj 10 miliárd eur ročne. V budúcnosti budú roboty zlepšovať aj kvalitu života starších ľudí v domovoch dôchodcov. Či už pri starostlivosti, alebo pri rozhovore. Existujú roboty, ktoré starším ľuďom pomáhajú zvládnuť nudu a osamelosť.

Ďalšie roboty umožnia nakupovanie starším ľuďom. V budúcnosti sa v supermarketoch možno objavia roboty, ktoré budú pomáhať vyberať správne produkty z horných políc. Mobilný robot by potom mohol sledovať dôchodcu na ceste domov a nosiť mu nákupy. Robot by bol nákladným bicyklom pre telesne postihnutých.

Daň z robotov by bola kontraproduktívna

Ak roboty zabezpečujú prosperitu a kvalitu života, potom sa zdá, že daň z robotov, ako sa niekedy požaduje, je kontraproduktívna. Roboty už takto slúžia spoločnosti, nielen svojmu majiteľovi.

Vymedzenie hraníc sa zdá byť nevyhnutné

Vyššie uvedené tvrdenia sa týkali robotiky v užšom zmysle slova. Od nej treba odlišovať robotickú automatizáciu procesov (RPA). Ide o čistý softvér - aj vo forme botov -, ktorý sa používa v administratívnych orgánoch, napríklad na odpovedanie na otázky zákazníkov alebo na rezervácie. Európska robotická asociácia nezastupuje žiadne spoločnosti v tomto odvetví, ktoré používajú slovo "robotika" skôr náhodne.

Využívanie robotiky a umelej inteligencie v rôznych oblastiach nášho života povedie k zásadným zmenám v našej spoločnosti.

Tieto technológie majú potenciál pomôcť riešiť veľké problémy našej doby a ich využitie je veľmi rozmanité. Nebezpečnú, monotónnu, škodlivú alebo namáhavú prácu možno zveriť robotickým systémom.

Umelá inteligencia môže prispieť k lepšej a včasnejšej diagnostike a liečbe chorôb a roboty môžu zlepšiť samostatnosť a kvalitu života starších ľudí a/alebo ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť. 

K bezpečnosti môže prispieť aj robotika a umelá inteligencia.

Tieto kapacity však čelia aj zložitým výzvam, ktoré je potrebné identifikovať a riešiť. Nové technológie neprinesú len zmeny a nové požiadavky vo svete práce, ale aj etické, právne a sociálne otázky, ktoré je potrebné riešiť.

 

Facebook TwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinPinterest Pin It