Pri navrhovaní autonómnych mobilných robotov musia spoločnosti uprednostniť bezpečnosť. Na tento účel Americký národný normalizačný inštitút (ANSI) a Asociácia robotického priemyslu (RIA) vypracovali bezpečnostnú normu ANSI/RIA R15.08 pre mobilné roboty. Mobilné roboty sa stali hlavným nástrojom automatizácie vo výrobných, skladových a distribučných zariadeniach a ich počet neustále rastie. Vo väčšine prípadov nemajú spoločnosti jasno v tom, ako najefektívnejšie využívať mobilné roboty v prevádzkach.

Je dôležité zaistiť bezpečnosť

Očakáva sa, že do roku 2025 budú AMR, ktoré sa môžu dynamicky pohybovať po objekte, predstavovať väčšinu globálneho parku mobilných robotov. Preto je dôležité riadne vyškoliť a oboznámiť pracovníkov s ich novými robotickými kolegami, aby sa zabezpečila bezpečnosť všetkých pri úzkej spolupráci.

Automatizované riadené vozidlá (AGV)

Bezpečná práca s automatizovanými riadenými vozidlami (AGV) sa zdá byť nekomplikovaná, pretože ich pohyb je obmedzený na jazdné pruhy označené magnetickou páskou. Hoci je ľahké zaškoliť zamestnancov, aby sa vyhýbali pevným trasám AGV, nemusí to byť pre nich uskutočniteľné alebo možné.

Na rozdiel od vozidiel AMR sa vozidlá AGV nemôžu vyhýbať prekážkam. Ak sa autonómne riadenému vozidlu postavia do cesty prekážky v podobe pracovníkov, systém musí spomaliť alebo úplne zastaviť a počkať, kým sa pracovníci odstránia z cesty. To, žiaľ, znižuje výkonnosť a účinnosť riešení AGV.

Keďže vozidlá AGV nemajú autonómnu navigáciu a schopnosť vyhýbať sa prekážkam, väčšina spoločností uprednostňuje nahradenie vozidiel AGV vozidlami AMR. 

Pri výbere robotov je dôležité, aby mohli správne pracovať vo vašom zariadení. Skontrolujte, či majú kamery, senzory a bezpečnostné funkcie na rozpoznávanie a obchádzanie vyčnievajúcich predmetov, vysokozdvižných vozíkov, ľudí a iných prekážok typických pre váš objekt. Uistite sa najmä, že váš systém AMR spĺňa bezpečnostnú normu ANSI/RIA R15.08.

Správca zariadenia alebo vedúci prevádzky, ktorý zavádza AMR pre personálne operácie alebo na podporu hygieny v budove, by mal z bezpečnostného hľadiska zvážiť tri veci:

1. Uistite sa, že vaše zariadenie spĺňa požiadavky na mobilné roboty. Existuje mnoho rizikových faktorov, ktoré môžu spôsobiť, že AMR nie sú vhodné na určité úlohy. Napríklad nemusia vidieť určité prvky prostredia, ako sú rampy alebo bočné strany nakladacích rámp.

2. Vyberte si mobilné roboty, ktoré sa aj pri spätnom pohybe dokážu vyhnúť bežným prekážkam vo vašom zariadení. Neprenášajte zodpovednosť za predchádzanie kolíziám na ľudí. Zamestnanci by sa mali voľne pohybovať po zariadení bez toho, aby do robota narážali.  Opýtajte sa výrobcu systému AMR, či má robot pri pohybe "mŕtvy bod", prehľad o vzdialenosti medzi robotom a podlahou a funkciu dynamického vyhýbania sa prekážkam, ktorá umožňuje robotovi vyhýbať sa pohybujúcim sa objektom a zabrániť vjazdu do protiidúceho jazdného pruhu. Preto sú laserové senzory, 3D kamery a pokročilý softvér také dôležité.

3. vysvetliť zamestnancom, ako správne spolupracovať s robotmi (a dôverovať im). - AMR môže byť pre mnohých pracovníkov novou praxou, aj keď možno kedysi pracovali s vozidlami AGV alebo robotickými ramenami. AMR sú prvým dostatočne inteligentným robotickým ramenom schopným pracovať samostatne a vo voľne prístupnom prostredí. Samozrejme, pri svojej činnosti sa spoliehajú na pomoc človeka - robotom treba povedať, kam majú ísť, aby vyzdvihli alebo doručili tovar, alebo v akých intervaloch majú dezinfikovať priestory. Ich pohyby však neovládajú ľudia, ale len ich zoznamy úloh. Zamestnanci sa musia cítiť pohodlne, keď sú v jednej miestnosti s týmito robotmi.

Vytvorenie atmosféry dôvery môže chvíľu trvať. Čím dlhšie však budú ľudia a roboty spolupracovať, tým viac si budú vážiť svojich nových kolegov.

 

 

Facebook TwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinPinterest Pin It